Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Modernizacją obiektu-zagospodarowanie terenu z drogami ewakuacyjnymi wokół budynku przy ul. Parkowej 5. 07-06-2021
13:00
1 0
2. Modernizacja obiektu-zagospodarowanie terenu - etap 2A. 25-06-2020
9:00
0 0
3. Modernizacja instalacji elektrycznej i budynku przy ulicy Parkowej 5 w Gliwicach -dostawa wyposażenia 20-09-2019
9:00
0 0
4. Modernizacja główniej i pomocniczej sali widowiskowej wraz z pracami towarzyszącymi w ramach zadania pn.: Modernizacja instalacji elektrycznej i budynku przy ulicy Parkowej 5 w Gliwicach. 12-09-2018
9:00
0 0
5. Modernizacja instalacji elektrycznej i budynku przy ulicy Parkowej 5 w Gliwicach. 20-08-2018
9:00
0 0
6. Modernizacja instalacji elektrycznej i budynku przy ulicy Parkowej 5 w Gliwicach. 28-06-2018
9:00
0 0
7. Modernizacja instalacji elektrycznej i budynku przy ulicy Parkowej 5 w Gliwicach. 12-06-2018
9:00
0 0
8. Modernizacja instalacji elektrycznej i budynku przy ulicy Parkowej 5 w Gliwicach -dostawa wyposażenia mechaniki sceny sali widowiskowej na parterze. 27-11-2017
13:00
0 0
9. Modernizacja obiektu - przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej, infrastruktura towarzysząca z odwodnieniem nieruchomości przy ulicy Parkowej 5 w Gliwicach. 12-09-2017
9:00
0 0
10. Modernizacja instalacji elektrycznej i budynku przy ulicy Parkowej 5 w Gliwicach. 06-09-2016
13:00
0 0