Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach

Mapa serwisu | Wysoki kontrast
 

Inspektor Ochrony Danych 

wydruk do pliku pdf

KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest:
Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach ul. Barlickiego 3, reprezentowana przez Dyrektora Placówki.
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
a. Wypełniania obowiązków kształcenia i wychowania dzieci, nałożonych:
- Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
- Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe
a także rozporządzeniami wykonawczymi do ww. ustaw.
b. Zgoda osoby, której dane dotyczą.
3. Dane osobowe, o których mowa w pkt 2 ppkt a. będą przechowywane zgodnie
z Instrukcją Archiwalną opracowaną na podstawie Ustawy z 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
4. Dane, o których mowa w pkt 2 ppkt. b będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub zgodnie z pkt 3.
5. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
6. Dane osobowe nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych
na podstawie przepisów prawa.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Przysługuje Pani / Panu prawo do:
- sprostowania swoich danych,
- usunięcie danych, tych które są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dotyczą,
- sprzeciwu do przetwarzania danych jeżeli wynika to ze szczególnej sytuacji osoby, której dane dotyczą.
9. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 2 ppkt a. jest obowiązkiem ustawowym, zaś podanie danych osobowych zgodnie z pkt 2 ppkt b. jest obowiązkiem umownym. Cofnięcie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
10. Inspektorem Ochrony Danych w placówce jest:
Agnieszka Sokołowska (tel.: 322326954 e-mail: sekretariat@mdk.gliwice.eu) liczba odsłon strony: 198 
Logo Samorządu Gliwice

Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach, Gliwice, ul. Barlickiego 3

tel. 32 232-69-54, faks 32 232-69-54 wew. 31

sekretariat@mdk.gliwice.eu

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach

epuap.gov.pl

Logo systemu EPUAP